HỒN VIỆT !


Lập WEB: 21/10/2010

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thống kê truy cập

  free counters
  Gốc > Chia sẻ kinh nghiệm > Web - Blog >

  Code ông già Noel theo trỏ chuột

  Thầy Cô chép và dán code sau vào bất kỳ khối nào.

  Nếu muốn dùng hình ảnh khác thì Thầy Cô thay link hình trong code và sửa độ rộng + chiều cao hình tại ["http://d2.violet.vn/uploads/resources/625/Santafunny.gif", 61, 70]

   

   

  <script type="text/javascript">
  var trailimage=["http://d2.violet.vn/uploads/resources/625/Santafunny.gif", 61, 70] //image path, plus width and height
  var offsetfrommouse=[15,10] //image x,y offsets from cursor position in pixels. Enter 0,0 for no offset
  var displayduration=0 //duration in seconds image should remain visible. 0 for always.

  if (document.getElementById || document.all)
  document.write('<div id="trailimageid" style="position:absolute;visibility:visible;left:0px;top:0px;width:1px;height:1px"><img src="'+trailimage[0]+'" border="0" width="'+trailimage[1]+'px" height="'+trailimage[2]+'px"><\/div>')

  function gettrailobj(){
  if (document.getElementById)
  return document.getElementById("trailimageid").style
  else if (document.all)
  return document.all.trailimagid.style
  }

  function truebody(){
  return (!window.opera && document.compatMode && document.compatMode!="BackCompat")? document.documentElement : document.body
  }

  function hidetrail(){
  gettrailobj().visibility="hidden"
  document.onmousemove=""

  }

  function followmouse(e){
  var xcoord=offsetfrommouse[0]
  var ycoord=offsetfrommouse[1]
  if (typeof e != "undefined"){
  xcoord+=e.pageX
  ycoord+=e.pageY
  }
  else if (typeof window.event !="undefined"){
  xcoord+=truebody().scrollLeft+event.clientX
  ycoord+=truebody().scrollTop+event.clientY
  }
  var docwidth=document.all? truebody().scrollLeft+truebody().clientWidth : pageXOffset+window.innerWidth-15
  var docheight=document.all? Math.max(truebody().scrollHeight, truebody().clientHeight) : Math.max(document.body.offsetHeight, window.innerHeight)
  if (xcoord+trailimage[1]+3>docwidth || ycoord+trailimage[2]> docheight)
  gettrailobj().display="none"
  else
  gettrailobj().display=""
  gettrailobj().left=xcoord+"px"
  gettrailobj().top=ycoord+"px"
  }

  document.onmousemove=followmouse

  if (displayduration>0)
  setTimeout("hidetrail()", displayduration*1000)

  </script>

   

  Chúc Thầy Cô giáng sinh vui vẻ !


  Nhắn tin cho tác giả
  Vũ Ngọc Hải Bằng @ 04:07 09/12/2012
  Số lượt xem: 908
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến