HỒN VIỆT !


Lập WEB: 21/10/2010

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thống kê truy cập

  free counters
  Gốc > Chia sẻ kinh nghiệm > Web - Blog >

  CẦU TRUYỀN HÌNH MÀN ẢNH RỘNG. (Update 16/3/2011)

  Cầu truyền hình kiểu mới. Chỉ dành cho khối chính. (Demo: Khối chính "KẾT NỐI YÊU THƯƠNG " trên trang này) Copy code dưới đây dán vào khối chính tự tạo. Theo mặc định, cbox nào đứng đầu sẽ hiển thị khi ta mở web. Vì vậy, Thầy Cô nên đổi link ở vị trí đầu bằng link cbox của mình để tiện trong GIAO LƯU.
  Cách thực hiện:
  -  Đổi vị trí link và tên của Bằng Vũ bằng link và tên của mình.
      1) Hoán đổi vị trí link  "http://bangvu.110mb.com/CHAT_480/CBOX_BANGVU.htm" (mảng trên) và link của mình.
      2) Hoán đổi vị trí tên trong Bằng Vũ và Tên mình (mảng dưới).
   
  Nếu Thầy Cô nào chưa thể tự thực hiện được thao tác trên, vui lòng để lại tin nhắn tại đây. BV sẽ thực hiện và gởi code trên trang các Thầy Cô.
  Chúc Thầy Cô vui ! 
   
   
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href=
    "http://bangvu.110mb.com/CHAT_480/featuredcontentglider.css">
    <style type="text/css">
    div.ex3
    {
    width:510px;
    padding:1px;
    border:1px solid #6699FF;
    margin-top:5px;
    }
    </style>
    <center>
    <div class="content"><script type="text/javascript" src=
    "http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js">
    </script> <script type="text/javascript" src=
    "http://bloggiaovienthaibinh.110mb.com/codepro/featuredcontentglider.js">
    </script> <script type="text/javascript">
    featuredcontentglider.init({
    gliderid: "canadaprovinces", //ID of main glider container
    contentclass: "glidecontent", //Shared CSS class name of each glider content
    togglerid: "p-select", //ID of toggler container
    remotecontent: "", //Get gliding contents from external file on server? "filename" or "" to disable
    selected: 0, //Default selected content index (0=1st)
    persiststate: false, //Remember last content shown within browser session (true/false)?
    speed: 500, //Glide animation duration (in milliseconds)
    direction: "rightleft", //set direction of glide: "updown", "downup", "leftright", or "rightleft"
    autorotate: false, //Auto rotate contents (true/false)?
    autorotateconfig: [3000, 1] //if auto rotate enabled, set [milliseconds_btw_rotations, cycles_before_stopping]
    })
    </script>
    <div id="canadaprovinces" class="glidecontentwrapper">
    <div class="glidecontent"><iframe src=
    "http://bangvu.110mb.com/CHAT_480/CBOX_BANGVU.htm" height="450"
    width="500"></iframe></div>
    <div class="glidecontent"><iframe src=
    "http://bangvu.110mb.com/CHAT_480/CBOX_BVAN.htm" height="450"
    width="500"></iframe></div>
    <div class="glidecontent"><iframe src=
    "http://bangvu.110mb.com/CHAT_480/CBOX_TDUONG.htm" height="450"
    width="500"></iframe></div>
    <div class="glidecontent"><iframe src=
    "http://bangvu.110mb.com/CHAT_480/CBOX_THUTRANG.htm" height="450"
    width="500"></iframe></div>
    <div class="glidecontent"><iframe src=
    "http://bangvu.110mb.com/CHAT_480/CBOX_DUCTHIEU.htm" height="450"
    width="500"></iframe></div>
    <div class="glidecontent"><iframe src=
    "http://bangvu.110mb.com/CHAT_480/CBOX_BINHNGUYEN.htm" height="450"
    width="500"></iframe></div>
    <div class="glidecontent"><iframe src=
    "http://bangvu.110mb.com/CHAT_480/CBOX_VANHAI.htm" height="450"
    width="500"></iframe></div>
    <div class="glidecontent"><iframe src=
    "http://bangvu.110mb.com/CHAT_480/CBOX_NHOA.htm" height="450"
    width="500"></iframe></div>
    <div class="glidecontent"><iframe src=
    "http://bangvu.110mb.com/CHAT_480/CBOX_TRUTAM.htm" height="450"
    width="500"></iframe></div>
    <div class="glidecontent"><iframe src=
    "http://bangvu.110mb.com/CHAT_480/CBOX_DHOA.htm" height="450"
    width="500"></iframe></div>
    <div class="glidecontent"><iframe src=
    "http://bangvu.110mb.com/CHAT_480/CBOX_LHA.htm" height="450" width=
    "500"></iframe></div>
    <div class="glidecontent"><iframe src=
    "http://bangvu.110mb.com/CHAT_480/CBOX_THUHANG.htm" height="450"
    width="500"></iframe></div>
    <div class="glidecontent"><iframe src=
    "http://bangvu.110mb.com/CHAT_480/CBOX_DOCUONG.htm" height="450"
    width="500"></iframe></div>
    <div class="glidecontent"><iframe src=
    "http://bangvu.110mb.com/CHAT_480/CBOX_TOMAI.htm" height="450"
    width="500"></iframe></div>
    <div class="glidecontent"><iframe src=
    "http://bangvu.110mb.com/CHAT_480/CBOX_THIENTRUC.htm" height="450"
    width="500"></iframe></div>
    <div class="glidecontent"><iframe src=
    "http://bangvu.110mb.com/CHAT_480/CBOX_ANHKIET.htm" height="450"
    width="500"></iframe></div>
    <div class="glidecontent"><iframe src=
    "http://bangvu.110mb.com/CHAT_480/CBOX_HAIYEN.htm" height="450"
    width="500"></iframe></div>
    <div class="glidecontent"><iframe src=
    "http://bangvu.110mb.com/CHAT_480/CBOX_CHUQUY.htm" height="450"
    width="500"></iframe></div>
    <div class="glidecontent"><iframe src=
    "http://bangvu.110mb.com/CHAT_480/CBOX_THANTHUONG.htm" height="450"
    width="500"></iframe></div>
    <div class="glidecontent"><iframe src=
    "http://bangvu.110mb.com/CHAT_480/CBOX_THOCUONG.htm" height="450"
    width="500"></iframe></div>
    <div class="glidecontent"><iframe src=
    "http://bangvu.110mb.com/CHAT_480/CBOX_NGUYENMEN.htm" height="450"
    width="500"></iframe></div>
    <div class="glidecontent"><iframe src=
    "http://bangvu.110mb.com/CHAT_480/CBOX_THEHUNG.htm" height="450"
    width="500"></iframe></div>
    <div class="glidecontent"><iframe src=
    "http://bangvu.110mb.com/CHAT_480/CBOX_TUOINGUYEN.htm" height="450"
    width="500"></iframe></div>
    <div class="glidecontent"><iframe src=
    "http://bangvu.110mb.com/CHAT_480/CBOX_HUUTRUONG.htm" height="450"
    width="500"></iframe></div>
    <div class="glidecontent"><iframe src=
    "http://bangvu.110mb.com/CHAT_480/CBOX_TDIEM.htm" height="450"
    width="500"></iframe></div>
    <div class="glidecontent"><iframe src=
    "http://bangvu.110mb.com/CHAT_480/CBOX_DUCNHON.htm" height="450"
    width="500"></iframe></div>
    <div class="glidecontent"><iframe src=
    "http://bangvu.110mb.com/CHAT_480/CBOX_KIMDUNG.htm" height="450"
    width="500"></iframe></div>
    <div class="glidecontent"><iframe src=
    "http://bangvu.110mb.com/CHAT_480/CBOX_PHUONGLAN.htm" height="450"
    width="500"></iframe></div>
    <div class="glidecontent"><iframe src=
    "http://bangvu.110mb.com/CHAT_480/CBOX_THANHXUAN.htm" height="450"
    width="500"></iframe></div>
    <div class="glidecontent"><iframe src=
    "http://bangvu.110mb.com/CHAT_480/CBOX_PHUONGMAI.htm" height="450"
    width="500"></iframe></div>
    </div>
    <div id="p-select" class="cssbuttonstoggler"><a href="#" class=
    "toc">B&#7857;ng V&#361;</a> <a href="#" class="toc"><font color=
    "red">Bích Vân</font></a> <a href="#" class="toc">Thanh D&#432;&#417;ng</a> <a href="#" class="toc"><font color="red">
    Thu Trang</font></a> <a href="#" class="toc">&#272;&#7913;c Thi&#7879;u</a>
    <a href="#" class="toc"><font color="red">Bình Nguyên</font></a>
    <a href="#" class="toc">V&#259;n H&#7843;i</a><br>
    <a href="#" class="toc"><font color="red">Nh&#432; Hoa</font></a>
    <a href="#" class="toc">Tr&#7915; Tâm</a> <a href="#" class=
    "toc"><font color="red">&#272;&#7895; Hoa</font></a> <a href="#" class=
    "toc">H&#7891;ng Ân</a> <a href="#" class="toc"><font color="red">Thu H&#7857;ng</font></a> <a href="#" class="toc">
    &#272;&#7895; C&#432;&#7901;ng</a>
    <a href="#" class="toc"><font color="red">T&#7889; Mai</font></a>
    <a href="#" class="toc">Thi&#7879;n Trúc</a><br>
    <a href="#" class="toc">Anh Ki&#7879;t</a> <a href="#" class=
    "toc"><font color="red">H&#7843;i Y&#7871;n</font></a> <a href="#" class=
    "toc">Chu Quý</a> <a href="#" class="toc"><font color="red">Thân Th&#432;&#417;ng</font></a> <a href="#" class="toc">
    Th&#7885; C&#432;&#417;ng</a>
    <a href="#" class="toc"><font color="red">Nguy&#7877;n M&#7871;n</font></a>
    <a href="#" class="toc">Hà H&#432;ng</a><br>
    <a href="#" class="toc"><font color="red">T&#432;&#417;i Nguy&#7877;n</font></a> <a href="#" class="toc">
    H&#7919;u Tr&#432;&#7901;ng</a>
    <a href="#" class="toc"><font color="red">Thu Di&#7877;m</font></a>
    <a href="#" class="toc">&#272;&#7913;c Nh&#417;n</a> <a href="#" class=
    "toc"><font color="red">Kim Dung</font></a> <a href="#" class=
    "toc">Ph&#432;&#417;ng Lan</a> <br><a href="#" class="toc"><font color=
    "red">Thanh Xuân</font></a> <a href="#" class="toc">Ph&#432;&#417;ng Mai</a></div>
    </div>
    </center>

  Nhắn tin cho tác giả
  Vũ Ngọc Hải Bằng @ 15:11 16/03/2011
  Số lượt xem: 3418
  Số lượt thích: 0 người
  No_avatar

  CẦU TRUYỀN HÌNH MÀN ẢNH RỘNG. MỜI THẦY CÔ VÀO VỌC TIẾP. HIHIHI 

   :cuoivuiquaxa          :niuv7612h4294

  Avatar
  quá chu đáo! Lịch phát sóng đặc biệt sẽ vào tối nay tại nhà Bằng Vủ nghen, chiều nay TT phát thư mời anh em chát tại nhà thầy . TT đia dạy về lúc 6h sẽ gửi thư. Ý thầy thế nào?
  No_avatar

  Cảm ơn thầy TT thật nhiều chứ sao nữa ạ !

   :cuoivuiquaxa

  Avatar
  Nó là đây rồi. Chúc mừng sự sáng tạo của BV!
  Avatar
  Anh chúc gia đình Hải Bằng tuần mới vui, hạnh phúc nhé!
  No_avatar
  Cảm ơn thầy Quý ghé thăm ! Em cập nhật cbox của thầy vào CTH luôn đây !
  Avatar
  Em vẫn chưa hiểu cách làmthầy ơi.
  Avatar
  CTH mới hay quá ! Nhưng có cách nào đừng kèm hộp chát được không ?
  No_avatar
  Chào cô 3T ! Ý cô là thế nào BV chưa hiểu rõ lắm. Nếu không có hộp chat thì sao gọi là CTH. Cô có thể nói rõ hơn cần thay hộp chát bằng gì không nhỉ ? Có thể cô đang tạo ra một ý tưởng hoàn toàn mới đấy.
  Avatar

  Ý tưởng gì đâu, ý tưởng đi xài ké của thầy BV thì có !

  Ý 3T là CTH làm sao tách cái hộp " KẾT NỐI THÂN THƯƠNG " ý mà ! Vì muốn mục " KẾT NỐI THÂN THƯƠNG " nằm ở khối chức năng mà code thầy BV tạo lại đi kèm với mục này nằm khối chính . Vậy có cách nào tách ra không ? 3T kém lắm về khoản code này nên phải nhờ thầy BV đó ! Cảm ơn nhiều.

   
  Gửi ý kiến