HỒN VIỆT !


Lập WEB: 21/10/2010

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thống kê truy cập

  free counters
  Gốc > Chia sẻ kinh nghiệm > Web - Blog >

  LINK CẦU TRUYỀN HÌNH DỰ BỊ

  Do Host http://webs.com đang bảo trì nên Cầu truyền hình tạm dừng phát sóng. Quý Thầy Cô chép links sau thay vào để Cầu truyền hình tiếp tục phát sóng. Mong các Thầy Cô thông cảm !
  Chúc Thầy Cô vui ! 
   
  <table>
  <tr>
  <td background="http://bangvu.webng.com/TRAITIM.gif" width="180"
  height="180">
  <center><span id="script_source"><script type="text/javascript">
  <!--
  // Moves the box object to be directly beneath an object.
  function move_box(an, box)
  {
  var cleft = 0;
  var ctop = 0;
  var obj = an;

  while (obj.offsetParent)
  {
  cleft += obj.offsetLeft;
  ctop += obj.offsetTop;
  obj = obj.offsetParent;
  }
  box.style.left = cleft + 'px';
  ctop += an.offsetHeight + 8;
  // Handle Internet Explorer body margins,
  // which affect normal document, but not
  // absolute-positioned stuff.
  if (document.body.currentStyle &&
  document.body.currentStyle['marginTop'])
  {
  ctop += parseInt(
  document.body.currentStyle['marginTop']);
  }
  box.style.top = ctop + 'px';
  }
  // Shows a box if it wasn't shown yet or is hidden
  // or hides it if it is currently shown
  function show_hide_box(an, width, height, borderStyle)
  {
  var href = an.href;
  var boxdiv = document.getElementById(href);
  if (boxdiv != null)
  {
  if (boxdiv.style.display=='none')
  {
  // Show existing box, move it
  // if document changed layout
  move_box(an, boxdiv);
  boxdiv.style.display='block';
  bringToFront(boxdiv);
  // Workaround for Konqueror/Safari
  if (!boxdiv.contents.contentWindow)
  boxdiv.contents.src = href;
  }
  else
  // Hide currently shown box.
  boxdiv.style.display='none';
  return false;
  }
  // Create box object through DOM
  boxdiv = document.createElement('div');
  // Assign id equalling to the document it will show
  boxdiv.setAttribute('id', href);
  boxdiv.style.display = 'block';
  boxdiv.style.position = 'absolute';
  boxdiv.style.width = width + 'px';
  boxdiv.style.height = height + 'px';
  boxdiv.style.border = borderStyle;
  boxdiv.style.textAlign = 'right';
  boxdiv.style.padding = '4px';
  boxdiv.style.background = '#FFFFFF';
  document.body.appendChild(boxdiv);
  var offset = 0;
  // Remove the following code if 'Close' hyperlink
  // is not needed.
  var close_href = document.createElement('a');
  close_href.href = 'javascript:void(0);';
  close_href.onclick = function()
  { show_hide_box(an, width, height, borderStyle); }
  close_href.appendChild(document.createTextNode('Close'));
  boxdiv.appendChild(close_href);
  offset = close_href.offsetHeight;
  // End of 'Close' hyperlink code.
  var contents = document.createElement('iframe');
  //contents.scrolling = 'no';
  contents.overflowX = 'hidden';
  contents.overflowY = 'scroll';
  contents.frameBorder = '0';
  contents.style.width = width + 'px';
  contents.style.height = (height - offset) + 'px';
  boxdiv.contents = contents;
  boxdiv.appendChild(contents);
  move_box(an, boxdiv);
  if (contents.contentWindow)
  contents.contentWindow.document.location.replace(
  href);
  else
  contents.src = href;
  // The script has successfully shown the box,
  // prevent hyperlink navigation.
  return false;
  }
  function getAbsoluteDivs()
  {
  var arr = new Array();
  var all_divs = document.body.getElementsByTagName("DIV");
  var j = 0;
  for (i = 0; i < all_divs.length; i++)
  if (all_divs.item(i).style.position=='absolute')
  {
  arr[j] = all_divs.item(i);
  j++;
  }
  return arr;
  }
  function bringToFront(obj)
  {
  if (!document.getElementsByTagName)
  return;
  var divs = getAbsoluteDivs();
  var max_index = 0;
  var cur_index;
  // Compute the maximal z-index of
  // other absolute-positioned divs
  for (i = 0; i < divs.length; i++)
  {
  var item = divs[i];
  if (item == obj ||
  item.style.zIndex == '')
  continue;
  cur_index = parseInt(item.style.zIndex);
  if (max_index < cur_index)
  {
  max_index = cur_index;
  }
  }

  obj.style.zIndex = max_index + 1;
  }
  //-->
  </script></span> <a href=
  "http://bangvu.110mb.com/CHAT/CBOX_BVAN.htm" onclick=
  "return show_hide_box(this, 650, 500)" rel="nofollow"><font size=
  "2" color="blue">Bích Vân</font></a> - <a href=
  "http://bangvu.110mb.com/CHAT/CBOX_TDUONG.htm" onclick=
  "return show_hide_box(this, 650, 500)" rel="nofollow"><font size=
  "2" color="blue">Thanh Dương</font></a><br>
  <a href="http://bangvu.110mb.com/CHAT/CBOX_THUTRANG.htm" onclick=
  "return show_hide_box(this, 650, 500)" rel="nofollow"><font size=
  "2" color="blue">Thu Trang</font></a> - <a href=
  "http://bangvu.110mb.com/CHAT/CBOX_DUCTHIEU.htm" onclick=
  "return show_hide_box(this, 650, 500)" rel="nofollow"><font size=
  "2" color="blue">Đức Thiệu</font></a><br>
  <a href="http://bangvu.110mb.com/CHAT/CBOX_BINHNGUYEN.htm" onclick=
  "return show_hide_box(this, 650, 500)" rel="nofollow"><font size=
  "2" color="blue">Bình Nguyên</font></a> - <a href=
  "http://bangvu.110mb.com/CHAT/CBOX_VANHAI.htm" onclick=
  "return show_hide_box(this, 650, 500)" rel="nofollow"><font size=
  "2" color="blue">Văn Hải</font></a><br>
  <a href="http://violetmembers.webs.com/CHAT/CBOX_NHOA.htm" onclick=
  "return show_hide_box(this, 650, 500)" rel="nofollow"><font size=
  "2" color="blue">Như Hoa</font></a> - <a href=
  "http://bangvu.110mb.com/CHAT/CBOX_TRUTAM.htm" onclick=
  "return show_hide_box(this, 650, 500)" rel="nofollow"><font size=
  "2" color="blue">Trừ Tâm</font></a><br>
  <a href="http://bangvu.110mb.com/CHAT/CBOX_DHOA.htm" onclick=
  "return show_hide_box(this, 650, 500)" rel="nofollow"><font size=
  "2" color="blue">Đỗ Hoa</font></a> - <a href=
  "http://bangvu.110mb.com/CHAT/CBOX_LHA.htm" onclick=
  "return show_hide_box(this, 650, 500)" rel="nofollow"><font size=
  "2" color="blue">Hồng Ân</font></a><br>
  <a href="http://bangvu.110mb.com/CHAT/CBOX_THUHANG.htm" onclick=
  "return show_hide_box(this, 650, 500)" rel="nofollow"><font size=
  "2" color="blue">Thu Hằng</font></a> - <a href=
  "http://bangvu.110mb.com/CHAT/CBOX_DOCUONG.htm" onclick=
  "return show_hide_box(this, 650, 500)" rel="nofollow"><font size=
  "2" color="blue">Đỗ Cường</font></a><br>
  <a href="http://bangvu.110mb.com/CHAT/CBOX_TOMAI.htm" onclick=
  "return show_hide_box(this, 650, 500)" rel="nofollow"><font size=
  "2" color="blue">Tố Mai</font></a> - <a href=
  "http://bangvu.110mb.com/CHAT/CBOX_BANGVU.htm" onclick=
  "return show_hide_box(this, 650, 500)" rel="nofollow"><font size=
  "2" color="blue">Bằng Vũ</font></a><br>
  <a href="http://bangvu.110mb.com/CHAT/CBOX_THIENTRUC.htm" onclick=
  "return show_hide_box(this, 650, 500)" rel="nofollow"><font size=
  "2" color="blue">Thiện Trúc</font></a> - <a href=
  "http://bangvu.110mb.com/CHAT/CBOX_ANHKIET.htm" onclick=
  "return show_hide_box(this, 650, 500)" rel="nofollow"><font size=
  "2" color="blue">Anh Kiệt</font></a><br>
  <a href="http://bangvu.110mb.com/CHAT/CBOX_THUDIEM.htm" onclick=
  "return show_hide_box(this, 650, 500)" rel="nofollow"><font size=
  "2" color="blue">Thu Diễm</font></a> - <a href=
  "http://bangvu.110mb.com/CHAT/CBOX_NGUYENMEN.htm" onclick=
  "return show_hide_box(this, 650, 500)" rel="nofollow"><font size=
  "2" color="blue">Nguyễn Mến</font></a><br>
  <a href="http://bangvu.110mb.com/CHAT/CBOX_THOCUONG.htm" onclick=
  "return show_hide_box(this, 650, 500)" rel="nofollow"><font size=
  "2" color="blue">Thọ Cương</font></a> - <a href=
  "http://bangvu.110mb.com/CHAT/CBOX_THANTHUONG.htm" onclick=
  "return show_hide_box(this, 650, 500)" rel="nofollow"><font size=
  "2" color="blue">Thân Thương</font></a><br></center>
  </td>
  </tr>
  </table> 


  Nhắn tin cho tác giả
  Vũ Ngọc Hải Bằng @ 23:45 20/02/2011
  Số lượt xem: 829
  Số lượt thích: 0 người
  No_avatar

  Links CTH thay cho links cũ đang bảo trì. Mời Thầy Cô chép và thay vào các link đang bị lỗi. 

  Chúc các Thầy Cô vui ! 

   
  Gửi ý kiến