HỒN VIỆT !


Lập WEB: 21/10/2010

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thống kê truy cập

  free counters

  Học lực khối 9 kỳ I

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: THCS Cát Hanh
  Người gửi: Nguyễn Văn Phước
  Ngày gửi: 13h:33' 30-12-2011
  Dung lượng: 3.5 MB
  Số lượt tải: 29
  Số lượt thích: 0 người
  Teân Hoïc sinh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRÖÔØNG THCS CAÙT HANH @ TRUNG BÌNH CAÙC MOÂN HOÏC KYØ II Teân Hoïc sinh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teân Hoïc sinh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  TRÖÔØNG THCS CAÙT HANH @ TRUNG BÌNH CAÙC MOÂN HOÏC KYØ I THCS CAÙT HANH - PHUØ CAÙT - BÌNH ÑÒNH - TBM - HOÏC KYØ I Lớp 9A1 THCS CAÙT HANH - PHUØ CAÙT - BÌNH ÑÒNH - ÑIEÅM TRUNG BÌNH HOÏC KYØ II Lớp 9A1 TRÖÔØNG THCS CAÙT HANH __ TRUNG BÌNH CAÙC MOÂN HOÏC CAÛ NAÊM ÑIEÅM TRUNG BÌNH CAÙC MOÂN HOÏC CAÛ NAÊM Lớp 9A1 Kỳ I Kỳ II CN Kỳ I Kỳ II CN Kyø I KYØII
  9a1 Hoï vaø Teân Toaùn Lyù Hoaù Sinh Vaên Söû Ñòa NN CD CN Tin TB TD Aâm.N MT HLöïc Hkieåm D.Hieäu Nöõ L1 TT Hoï vaø Teân Toaùn Lyù Hoaù Sinh Vaên Söû Ñòa NN CD CN Tin TB TD Aâm.N MT HLöïc Hkieåm Dhieäu L1 TT Hoï vaø Teân Toaùn Lyù Hoaù Sinh Vaên Söû Ñòa NN CD CN Tin TB TD Aâm.N MT HLöïc Hkieåm D hieäu HL HK HL HK HL HK td n h I II CN I II CN I
  1 Lê Thị Hoài Anh 6.8 6.5 8.0 6.5 7.7 8.6 7.8 5.9 8.9 8.1 7.6 7.5 TB K K Khaù 1 1 Lê Thị Hoài Anh 1 Lê Thị Hoài Anh TB K K Khaù 4.4 7.5 7.5 6.5 C nK Khaù 5.8 7.5 7.5 A B B Khaù Khaù
  2 Nguyễn Thị Xuân Bê 7.7 8.1 9.2 8.5 7.2 8.2 8.6 6.1 8.9 8.6 7.6 8.0 K G G Khaù 1 L2 2 Nguyễn Thị Xuân Bê L2 2 Nguyễn Thị Xuân Bê K G G Khaù 7.5 8.0 8.0 7.8 B nK Khaù 7.5 9.0 9.0 A B B Khaù Khaù
  3 Võ Thị Ngọc Cẩm 6.7 7.5 7.7 6.9 6.3 7.9 7.4 5.4 9.1 8.0 8.0 7.2 K G K Khaù 1 3 Võ Thị Ngọc Cẩm 3 Võ Thị Ngọc Cẩm K G K Khaù 7.5 8.0 7.5 7.7 B nK Khaù 7.5 9.0 7.5 A B B Khaù Khaù
  4 Phan Thị Kim Chi 7.7 6.8 7.5 7.4 6.9 8.4 8.8 7.3 8.9 8.4 6.5 7.6 K G K Khaù 1 L3 4 Phan Thị Kim Chi L3 4 Phan Thị Kim Chi K G K Khaù 7.5 8.0 7.5 7.7 B nK Khaù 7.5 9.0 7.5 A B B Khaù Khaù
  5 Hồ Trung Chiến 6.3 6.9 6.6 6.8 6.3 6.0 7.1 6.0 8.7 6.6 6.9 6.7 TB K TB Tb 5 Hồ Trung Chiến 5 Hồ Trung Chiến TB K TB Tb 4.4 7.5 4.4 5.4 D Tb 5.8 7.5 5.8 A B B Tb Tb
  6 Nguyễn Văn Chung 9.2 8.4 9.0 8.3 7.7 7.6 9.3 9.0 9.1 9.1 8.1 8.6 G K G Gioûi L4 6 Nguyễn Văn Chung L4 6 Nguyễn Văn Chung G K G Gioûi 8.0 7.5 8.0 7.8 B HSG Gioûi 9.0 7.5 9.0 A B B Gioûi Gioûi
  7 Nguyễn Thị Diệu 5.0 5.2 5.4 5.4 5.1 7.4 5.8 5.8 6.6 6.7 5.8 5.7 K TB TB Tb 1 7 Nguyễn Thị Diệu 7 Nguyễn Thị Diệu K TB TB Tb 7.5 4.4 4.4 5.4 D Tb HSTT Tb 7.5 5.8 5.8 Tb Tb
  8 Phạm Thị Thu Diễm 6.5 5.8 6.3 6.8 8.2 8.5 8.0 5.7 9.0 8.3 7.8 7.4 K K K Khaù 1 L5 8 Phạm Thị Thu Diễm L5 8 Phạm Thị Thu Diễm K K K Khaù 7.5 7.5 7.5 7.5 B nK 0 Khaù 7.5 7.5 7.5 A B B Khaù Khaù
  9 Võ Thị Thu Diệu 7.9 6.2 8.4 8.5 7.8 8.6 8.8 7.2 8.9 8.4 7.1 8.0 K G G Khaù 1 9 Võ Thị Thu Diệu 9 Võ Thị Thu Diệu K G G Khaù 7.5 8.0 8.0 7.8 B nK Toát Khaù
   
  Gửi ý kiến