HỒN VIỆT !


Lập WEB: 21/10/2010

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thống kê truy cập

  free counters
  Gốc > Chia sẻ kinh nghiệm > Web - Blog >

  Thẻ MARQUEE: Cuộn chữ hoặc đoạn mã HTML

  Grin  Grin Trong trang Web, bạn có thể tạo hiệu ứng dòng chữ cuốn chạy như kiểu quảng cáo trên các bảng điện tử. Rất đơn giản, bạn chỉ cần dùng thẻ <MARQUEE>.

  <MARQUEE> Text hoặc các đoạn mã HTML khác </MARQUEE>
   
   Ví dụ một đoạn text sau:

  <MARQUEE> Để tạo hiệu ứng cuộn chữ bạn dùng thẻ<B>MARQUEE</B>. </MARQUEE>

  Trong cặp thẻ MARQUEE bạn có thể dùng các loại thẻ HTML khác như bình thường chẳng hạn như Thay đổi màu chữ (thẻ FONT), in đậm, in nghiêng... nhưng nhớ là phải có thẻ đóng </MARQUEE>, nếu không cả đoạn văn bản của bạn sẽ chạy tuốt tuồn tuột. 

    Grin  Grin Các thuộc tính của thẻ MARQUEE 

  Để chỉ định các phương pháp cuộc chữ, tốc độ cuộn chữ hay sắp xếp canh lề trái phải... bạn cần dùng thêm một số thuộc tính khác của thẻ MARQUEE. 

   Align: Sắp xếp canh chỉnh lề so với văn bản khác trong trang. Các giá trị của nó là Left, Right, Top, Middle, Bottom. 

    Grin Behavior: Chỉ định phương pháp cuộn chữ. Các giá trị gồm: Scroll, Slide, Alternate.

  <MARQUEE BEHAVIOR=scroll> Cuộn không ngừng </MARQUEE> 
  <MARQUEE BEHAVIOR=slide> Trượt theo 1 hướng dừng lại </MARQUEE> 
  <MARQUEE BEHAVIOR=alternate> Đổi hướng Trượt khi chạm vào biên </MARQUEE>
   
    Grin BGColor: Quy định màu nền của khung Marquee. 

   Direction: hướng cuộn văn bản. Các giá trị gồm: Left (từ phải sang trái), Right (từ trái sang phải). 

   Height: Chiều cao khung Marquee. 

   Width: Chiều rộng khung Marquee. 

   HSpace, VSpace: Khoảng cách ngang và dọc so với đoạn văn bản khác trong trang. Dùng khi sử dụng thuộc tính ALIGN. 

   Loop: Chỉ định số lần lặp lại của dòng Marquee. Theo mặc định là lặp vô tận, giá trị là Infinite hay -1 

   ScrollDelay: Chỉ định khoảng thời gian chờ sau mỗi lần cuộn. Số càng lớn, tốc độ càng chậm. 

    Grin ScrollAmount: Chỉ định số Pixel giữa mỗi lần tr­ợc. Số càng lớn thì cuộn càng nhanh và càng không nhuyễn.
  Cuộn NHANH:

  <MARQUEE HEIGHT=50 BGCOLOR=#99CCFF BEHAVIOR=scroll SCROLLAMOUNT="50"> 
  Cuộn nhanh 
  </MARQUEE>

  Cuộn CHẬM: 

  <P ALIGN=Right><MARQUEE WIDTH=50% BGCOLOR=#FFCC99 BEHAVIOR=scroll SCROLLAMOUNT="5"> 
  Cuộn chậm 
  </MARQUEE> 

  Cuộn TRUNG BÌNH:

  <P ALIGN=Center><MARQUEE DIRECTION=Right WIDTH=80% HEIGHT=60 BGCOLOR=#CCFF99 BEHAVIOR=scroll SCROLLAMOUNT="20"> 
  <H3>Cuộn trung bình </H3> 
  <BR> Đây là dòng thứ hai 
  </MARQUEE> 

  Đưa chuột vào thì dừng chạy , đưa chuột ra thì chạy tiếp Grin

  <marquee onmouseover="this.stop();" onmouseout="this.start();" behavior="scroll" direction="left" bgcolor="silver" scrollamount=3>
  Chữ chạy di chuột vào thì dừng , di ra thì chạy tiếp Grin

  </marquee> 


  Nhắn tin cho tác giả
  Vũ Ngọc Hải Bằng @ 02:24 26/05/2011
  Số lượt xem: 744
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến